spor salonu projesi

Spor Salonu Statik Proje İncelemesi (DWG dosyası paylaşılmıştır)

      Bir spor salonunun statik projesini bu makalemizde ele alacağım. Statik proje hazırlayanlar bilirler.Statik Projede kolon düşey açılımları, kolon aplikasyon planı, kolon etriye açılımı, kiriş açılımları, kalıp planı, temel detayı, betonarme perde detayı gibi detaylar projemizde yer alır. Projeyi hazırlayan inşaat mühendisi meslektaşlarımız ilk başta projenin bulunduğu yerin zemin etüdünü yaptırırlar. Ardından mimardan bir mimari plan alırlar ve bu mimari planın üzerine de taşıyıcı sistemlerini döşerler. Bundan sonra hazır paket programlar sayesinde binanın bulunduğu konumun zeminin bilgilerini de girerek bir analiz yapar ve proje çıktılarını alır. Bazı inşaat mühendisi hazır proje çıktılarını direk dosyaya koyar, bazıları da oturup itinayla proje içinden yazı kaymaları plan kaymaları vs gibi düzensizlikleri ayırır ve ayrıca güzel bir şekilde paftalayıp antetini de koyar.Her zaman bir işi yapacaksak en iyi bir şekilde yapmamız gerekir ki çalıştığımız kişiler buna hayran kalsın ve müşteri kaybı yaşamayalım. Uzun lafın kısası bu yazımızda bir spor salonunun plan ve detaylarını sizinle paylaşacağım.

Spor Salonun Proje İçeriği

Kolon Detayı

kolon aplikasyon
Kolon aplikasyon planı

Görsel, spor salonuna ait kolon aplikasyon planıdır. Bir tane kolona yakından bakmak istersek aşağıda paylaştığım gibidir.

statik proje
Kolon donatı detayı

Bu kolon SZ103  yani zemin katın 103 numaralı kolonudur. Kolonun başlarında  5 er tane 14 lük donatı kullanılmıştır ( zaten bilindiği üzere ts500 e göre kolonda  minimum 14 lük donatı kullanılabilir).  bu kolonda toplamda 22 adet 14 lük donatı kullanılmıştır. Ayrıca yazıda görüldüğü gibi 56 adet 8mm çapında etriye kullanılmıştır.  Etriyelerin konumunu, donatıların uzunluğunu vs gibi detayları daha iyi  görebilmek için bu kolonun düşey açılımlarına bakalım.

kolon düşe açılımı statik inşaat

Görselleri dolu dolu tam boyut olarak paylaştım, en azından ayrıntıları daha iyi görmenizi sağlayacaktır. Yukarıdaki kolon detayı sz101 kolonuna ait kolon düşey açılımıdır. Bu görseldeki yazı detayında görüldüğü üzere SZ101-SZ104 yazıyor, yani bu açılım iki kolon için tip açılımdır. İki kolonun donatıları etriyeleri çirozları vs aynı olduğu anlamına geliyor. Görüldüğü üzere kolonun başlangıcından 80cm ye kadar bir sıkılaştırma mevcut. Burda 80cm boyunca etriyeler kesinlikle 8cm arayla atılacaktır. Son 72cm lik kolon kiriş birleşim bölgesine yakın yer için de burdaki etriyeler 8cm arayla atılacaktır. Orta bölgede bulunan etriyeler de görüldüğü üzere 16cm 13 cm ve 16cm aralıklarla etriyeleri uygulamada diziyoruz.

Kolonları öğrendikten sonra şimdide kiriş detayına bakalım.

Kiriş Detayı

Kiriş açılımı

Sağ tarafta KZ205 kirişe ait bir kesit, sol tarafta da kirişin boydan boya donatı açılımı görülmektedir.Kirişin alt donatısı 3 adet 16 lık, üst donatısı yani montaj donatısı ise 2 adet 16 lık donatı bulunmaktadır. Bu kirişe ait ilave donatı yok ama projenin içine bakarsanız ilave donatılı olan kirişleri görebilirsiniz. Bu kirişin kolon ile birleştiği bölgelerde sıklaştırma mevcut olup 108cm boyunca 12cm aralıklarla 8 lik donatı kullanılmış, bu da sağlı sollu 10 ar adet 8 lik etriye olduğu projede de açık bir şekilde yazılmış. Kirişin ortasında ise 22cm arayla etriye kullanılmış. Sağ tarafa baktığımızda etriyemiizin açılımı gösterilmektedir.

Etriye açılımı

Etriyenin boyu L=154cm olup düşey açılımdaki uzunluğu 42cm ve yatayda da 22cm dir. Bundan sonra temel detayından bahsedip bu makalemizi sonlandıralım. Bu projede ayrıca çatı çelik olarak kullanılmış. Bir başka yazımızda çelik projeye de değineceğiz.

Temel Detayı

Bir konuya dikkatinizi çekmek isterim, görüldüğü üzere döşeme donatı planından bahsetmedik. Nedenini sorarsanız bu spor salonunun tavanı tamamen çelik çatıdan oluştuğu için herhangi bir döşeme donatı planı söz konusu olamaz.

Temel planı

Temel planı yukarıdaki görselde olduğu gibidir. Görüldüğü üzere temelimizde sürekli temel kullanılmıştır. Sürekli temel olduğunu belki plandan tam olarak bilemeyebiliriz çünkü kirişli radyeye biraz benzemiş. Aşağıda paylaştığım temelin kesitine bakarsanız o zaman sürekli temel olduğunu ve ortadaki kalan havuzun dolgu olduğunu ayrıca bu dolgunun da 20cm lik donatılı betonla kaplandığını görürsünüz.

Sürekli temel kesiti
Sürekli temel kesiti yakından bakış

görüldüğü üzere sürekli temelin kesitinde temelin alt kotu ve dışarda bulunan bahçenin kotu ayrıca zeminin kalınlığı (20cm) da verilmiştir. Şimdi de bu sürekli temelde kullanılan donatılara bakalım.

sürekli temel donatıları

Donatı açılımları çok geniş olduğu için sayfada paylaşsam da net olarak görünmeyebilirdi o yüzden direk kesitleri paylaştım. Görüldüğü üzere temelimizin kalınlığı 40cm dir. Temelin üstünde 22 adet 20mm çapında donatı kullanılmış olunup altta ise 13 adet 20 lik donatı kullanılmıştır. Bir konuda dikkatinizi çekmek isterim , dikkat ettiyseniz kiriş açılımında üst donatı alt donatıya göre daha azdı, sürekli temelde ise bu durum tam tersi olup üst donatı alt donatıya karşı daha fazladır. Bunun sebebi kirişte alt kısım çekmeye çalışır sürekli temelde ise üst kısım çekmeye çalışır.

Bu makalemizde baştan sona çokta detaylı olmasa da size bir yapının statik projesinden ve detayından bahsettim. Yararlı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınızın da faydalanmasını istiyorsanız onlarla da paylaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda sizin de faydalanmanız için bu projenin DWG dosyasını paylaşıyorum.

Barış Özgün

1 thought on “Spor Salonu Statik Proje İncelemesi (DWG dosyası paylaşılmıştır)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir