virüs

BİO AJAN (Virüs)

           İnsanlar, tarih süreci boyunca yeryüzünde bir çok afet olaylarıyla karşı karşıya kalmıştır. Küresel boyutlara ulaşan  bu korkunç afet olayı “Pandemi””dir.

            Pandemi, kavram itibariyle; Birçok kıtada ve ülkede geniş alanlara yayılan ve yayıldığı alanlarda  etkisini gösterebilen genel  “salgın hastalık” türleridir.

            İlk çağdan buyana insanlık tarihini  irdelediğimizde; salgın hastalıkların, bir çok toplumların ve  ülkelerin demografik yapısını değiştirdiği, küresel boyutlara varabilen  ölüm vakıalarının yaşandığı, hatta bir çok hanedanın, krallıkların yıkıldığı;   açlık ve sefalet, kıtlık ve fakirliklerin    yaşandığını tarihi kaynaklardan öğrenmekteyiz. Bu görünmez  illeti’yi “Bio Ajan”  olarak nitelendirebiliriz.

            İnsanlık tarihi boyunca veba, çiçek kolera, ,tifüs, grip, ebola, kızamık,sarı humma,sıtma,HIV,sars ve en son olarak  covid19 gibi bir çok ajan(Virüs) türleriyle karşı karşıya kalınmıştır.

           İnsanlık  tarihinde, kitlesel boyutlarda ölümlere sebep olan en korkunç  salgın hastalıklardan biri, Kara ölüm,Kara Veba  olarak bilinmektedir. Bir çok tarihi  kaynaklarda, veba’ “Tâûn” kavramı olarak nitelendirilmektedir. “Tâûn” kavramı, bir çok dil bilimcileri tarafından,  insanlara bulaşıp, nihayetinde yayılma özelliğini gösterebilen bir hastalık türü olarak nitelendirilmektedir.     

            Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi’nin bir çok/bazı kırsal kesimlerinde, halk arasında  Tâûn  kavramı yerine, “Toîn-a Reş” kavramı olarak nitelendirilmektedir. Görülmektedir ki, Tâûn kavramı farklı kültürlerde ve medeniyetlerde farklı şekillerde isimlendirilmektedir. Anlamı, “Kara Veba/Kara Ölüm” olarak nitelendirilmektedir.

         Halk arasında beddua edilirken, Toîn-a Reş kavramı sıklıkla kullanılmaktadır. “Allah ocağına  Toîn-a Reş  düşürsün” bedduasına örnek vermek mümkündür.

         İslam tarihi kaynaklarını irdelediğimizde,  Tâûn’e ilişkin olarak bir çok  afet olaylarının yaşandığına dair bilgilere   rastlanmaktadır.

         Kara Ölüm olarak nitelendirilen veba salgını ve diğer tür salgın hastalıklar, insanlık tarihinde farklı dönemlerde tarihin akışını değiştirmesinde öncülük etmiştir.                                                                                     

        M.Ö 1.Yüzyıldan günümüze kadar; Salgın hastalıklar, bir çok hanedanın, imparatorlukların, kavimlerin ve toplumların yıkılışlarına sahne olmuştur. Bu salgın hastalıklar, milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanmıştır. Hititler ve Roma İmparatorluğu buna örnek verilebilir.

COVİD-19

Dünya Sağlık Örgütü’nce, Küresel Pandemi olarak nitelendirilen Corona Virüsü’nün Aralık 2019 tarihinde  Çin’in Wuhan İlinde ortaya çıktığı bildirilmiştir. Sinsi görünmezliğiyle ortaya çıkan bu biyolojik ajan(Virüs), tüm dünyaya yayılmaya devam ederek, insanları sağlık, psikolojik ve ekonomik yönden tehdit etmektedir. Bu virüs türünün  insanlar üzerinde  bırakacağı psikolojik travma,  geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi , gelecekte de  belki de telafisi olamayan psikolojik izler bırakabilir.

Küresel  Dünya, halen bu illet virüs ile savaşmaya devam etmekte olup,    bilim dünyası,  bu  görünmez ajan’ın tedavisini bulmak için çalışmalarına devam etmektedir. Lakin, küresel pandemi’nin en korkunç  olanı, mutasyona uğrayarak, ölümlerin katlanarak artması olasılığıdır.

Küresel Pandemi  Acaba Bir İlahi  Uyarı Mı dır?

        İnsanlar, tarih süreci boyunca bir çok afet olayı yaşamış olup, bu afet olaylarından en önemlilerinden biri de küresel salgın hastalıklar olarak bilinmektedir. Dünya tarihinde yaşanılan  küresel pandemi’ler neticesinde  milyonlarca insan hayatını kaybetmiş;  bir çok ülke, toplum ve kavimlerin demografik,  ekonomik ve  kültürel yapılarında değişiklikler meydana gelmiştir.                                                                                                                                 Bir çok tarihi metinlerde salgın hastalıklar; İlahi Yaratıcı’nın insanlara verdiği uyarı ve cezanın bir sonucu olarak belirtilmektedir.

      Küresel Pandemi  ile ilgili olarak efendimiz Hz.Muhammed(S.A.V)  bir hadisinde şu tavsiyeler buyurmuştur;

        “Bir yerde veba olduğunu işittiğiniz zaman o yere girmeyiniz. Ve bulunduğunuz yerde veba zuhur edince de, oradan kaçarak başka yerlere çıkıp gitmeyiniz.” (Buhari: 76/30, Müslim: 39/92)

       Hz.Muhammed (S.A.V)’in tavsiye niteliğindeki hadisten de anlaşılacağı üzere, salgın hastalıkların temel nedenlerinin en önemlisi, hijyen koşulları ile alınması gereken tedbirlere riayet edilmemesinden kaynaklanmaktadır.

     Yine, Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V) Bir  hadisinde; ”Cüzzamlı hastadan, yırtıcı hayvandan sakınır gibi sakınınız. Cüzzamlı kimse bir vadiye indiği zaman, siz başka bir vadiye ininiz.Cüzzamlı hastalara devamlı olarak bakmayınız. Onlarla konuştuğunuz zaman, sizinle onlar arasınsda bir veya iki mızrak boyu mesafe bulunsun” şekkinde dikkati çekmiştir. (Müsned, İbn-i Mace, F.Kadir)

     Yahudilerin kutsal kitaplarında(Ahd-İ Atik); İsrâiloğulları’nın isyankâr davranışlarının Allah’ın gazabını üzerlerine çektiği, bu sebeple veba ile cezalandırıldıkları; Bazı tefsirciler, Kur’an’da (el-A‘râf 7/130-135) Hz. Mûsâ’ya inanmayan Firavun ve Mısırlılar’ın üzerine gönderildiği bildirilen tûfan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gibi musibetler için kullanılan “ricz” kelimesini tâun olarak açıklamıştır ( islamansiklopedisi.org.tr/taun).

       Kutsal Kitap Kur’an-ı Kerim ve diğer dinlerden de anlaşılacağı üzere; Tedbir, her zaman zayiatı minimize eder.

İklim Değişikliği’nin  Küresel Pandemi’ye Etkisi ;

       Küresel boyutlarda meydana gelen  iklim değişiklikleri ,insanların doğaya verdiği ve vermekte olduğu cezadan öte değildir. Doğaya yapılan  tahribatlar, afetlerin oluşumuna ivme kazandırmaktadır.

       Yaşam alanlarının daraltılması, tarım alanlarındaki plansız su tüketimi, tatlı su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi, kuraklık, aşırı sıcaklık,  yoğunlukla sera gazı salınımı, buzulların erimesi,  kıtlık,  gittikçe artan hava kirliliği, çevre kirliliği, demografik  yapılarda meydana gelen değişiklikler, ormanların yok edilmesi,  doğal afetleri tetikleyen unsurlara örnek verilebilir.

       Tabiatta, canlıların sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için, Allah tarafından dizayn edilen mükemmel dengenin  sarsılmaması gerekir. Ekolojik denge sarsılırsa, doğa da  insanlara nankör davranır. Bunun neticesinde, küresel pandemi gibi bir çok ölümcül afet olayları tetiklenir.

       Özetle diyebiliriz ki, doğaya makul davranın ki, doğa da size nankör davranmasın.

1 thought on “BİO AJAN (Virüs)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir